نیروی انسانی غرفه

تامین نیروی انسانی غرفه ها ؛ غرفه دار ، مهماندار و مترجم تخصصی در کلیه نمایشگاه ها

امروزه حضور غرفه داران تخصصی در برپائی نمایشگاهها به امری متداول تبدیل شده است .

استفاده از نیروهای متخصص غرفه دار (Informtion) برای پشت کانتر و در ضمن مهمانداران حرفه ای و مسلط به شغل در کنار حضور مترجمین مسلط به ادبیات نمایشگاهی امری بدیهی و لازم برای حضوری موفق در نمایشگاهها می باشد.

کلیه نیروهای غرفه دار با پوشش متناسب و استاندارد نمایشگاهی و منطبق با فرمان العملهای صادره از حراست نمایشگاه و در ضمن تجربه و تخصص کافی در جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آنها به مشتریان بالفعل در خدمت اهداف شرکت شما خواهند بود .

برساد ؛ مجری برتر غرفه سازی نمایشگاهی  کلیه ضمانت های لازم را از نیروهای انسانی  دریافت می کند تا اینکه شرکت کنندگان در نمایشگاه با اعتماد کافی برای دوره نمایشگاهی از تخصص آنها بهره‌گیری کنند.