پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

Thao Ho Home Furnishing

پروژه Thao Ho Home Furnishing که واقع در Tan Bing ، شهر Ho Chi Minh است، یک پروژه نمایشگاهی است که اسباب و وسایل چوبی برای ساختمان های مسکونی، استراحتگاه ها و سایر ساختمان ها را ارایه می دهد.

پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

از این رو این پروژه ها در مصرف برق کارایی گذارند ; میزان قابل توجهی حرارت و منابع انرژی در پیرامون این مجموعه ها توزیع می شود. از آن بیشتر، در مورد مفهوم فضای نمایشگاه دچارسو تفاهم می شوند.
اکثر پروژه های ذکر شده در بالا نتوانسته اند راه حلی پسندیده برای مشکل عملکرد و خاصیت های ظاهری و زیبایی در پروژه های نمایشگاهی بیابند- بخاطر همین، همش در عملکرد، روش نمایش دادن محصولات و نور ویترین ها دچار مشکل می شوند.
 
پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

 
به گفته طراح این پروژه MW archstudio با پژوهش و توجهات دقیق، مسیر حل خاصی را برای غلبه بر اکثر تصورات غلط بیان شده در بالا ارایه کرد که مثالی خاص برای این گونه پروژه ها است.
در ضمن ما معنی صحیح مفهوم “ساختمان سبز” را که در راستای حفظ پیرامون زیست در معماری مسولیت دارد ، صریح سازی کردیم.
نمایشگاه Thao Ho Home Furnishing از چراغ بهره‌گیری نمی کند بلکه از روشنایی طبیعی خورشید به عنوان منبع روشنایی اصلی در روز استفاده می کند. از این پرتو روشنایی حتی در روز های ابری و بارانی که نور خورشید لاغر ترین حالت را دارد، بهره‌گیری می شود.
 
پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

 
 
پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

پروژه ای با هدف صرفه جویی در انرژی و احترام به محیط زیست

دیدگاه ها بسته شده است