رنگ در غرفه سازی

رنگ در غرفه سازی

رنگ در غرفه سازی

رنگ در غرفه سازی ؛ استفاده مناسب از هر رنگ می تواند كاربرد گزیده تر ای در طراحی دكوراسیون غرفه های نمایشگاهی داشته باشد و بررسی تاثیر متقابل روانشناختی رنگ ها در كاربرد هنری غرفه اهمیت به سزایی دارد.شكوه و جلوه هر رنگ دیگر،اثر واقعی خودرا نشانه می دهدو هر رنگ نسبت به رنگ دیگرمیزان تیرگی یا صراحت اش بهتر نمایان می شود.
تغییر دادن این ترتیب طبیعی ، ناهماهنگی رنگ ها را به تعقیب دارد و استفاده از این تركیب ناسازگار، می تواند دگرگونی ها زیادی در طراحی غرفه ها به هستی آورد.رنگ ها از عوامل مهم جذب بیننده هستند و در خاطره ها باقی می مانند .

وسایل و ساز و برگ و مبلمان و لوازم بكار گرفته شده در غرفه باید دارای رنگ و كیفیت ظاهری مناسب باشند.

استفاده از رنگ هاي گرم و خوشحال در غرفه جلب پروا بيشتري مي نمايد اما در نمايش کالا تطابق رنگ با گونه نشانه دسته تر خواهد بود .( نمونه کارهای غرفه سازی )

براي مثال استفاده از رنگ قرمز براي کالا هاي حرارت زا و رنگ آبي براي کالاهاي سرما آفرين بهره‌گیری مي شود. البته با پروا به خصوصيات هر رنگ و آشنايي با صفات آن بهتر مي نا موارد بالا را مد نظر قرار داد. در طراحي غرفه ها بايد به صفات درخشندگي ، پرمايگي و فام هر رنگ که تغيير پذير است توجه نمود.

به کارگیری رنگ در غرفه سازی

موارد ذيل در به کارگیری رنگ در غرفه سازی نمایشگاه مد نظر قرار گيرد :

 • در برگزیدن رنگ حتما از رنگ های کمپانی کاربرد نمایید.
 • به مکمل بودن رنگ و روشنایی حتما توجه کافی داشته باشید.
 • تمام مطالبی را که هدف انتقال آن را به بازدیدکننده دارید را در ذهن خویش بپرورانید.
 • حتما به معانی مختلف در دانش های ملل گوناگون پروا داشته باشید.
 • به این نکته توجه نمایید که رنگ های گرم موجب کوچک نمایش دیتا شدن غرفه می گردند.

محدودیت های طراحی غرفه نمایشگاهی و دلایل شکست هر طراحی در پهنه عمل خویش باعوامل محدود کننده ای روبروست که آزادی عمل را سلب میکند و مهمترین عامل اندک کننده خرج هایی است که صاحب کار برای تشکیل غرفه در نظر گرفته است.

سایر مواردی که خارج از مهار طراح و نمایش دهنده کالا هستند عبارتند از :

 • میزان مجاز باری که هر متر مربع از کف سالن نمایش توان عمل آن را دارد.
 • میزان ارتفاع هستی ستون،پایه،اشیا و …. ابعاد درهایی که از راه آنها می طاقت قطعات را به داخل غرفه آورد.
 • موقعیت غرفه درباره غرفه های مجاور انگیزه ها شکست شرکت در یک نمایشگاه: اهداف نمایشگاه روشن نباشد.
 • استقبال از غرفه نمایشگاهی به حد کافی نباشد. کالای عرضه شده متناسب با بازار نباشد. مدیریت غرفه ناتوان باشد.
 • طراحی غرفه دلخواه نباشد. اعتبار اختصاص مکشوف برای ساخت غرفه در سطح ناچیزی باشد.
 • کاتالوگ ها و مواد تبلیغی به هنگام در پسندیدن صاحب غرفه پیمان نگیرد.
 • نتایج نمایشگاه مورد دنبال پیمان نگیرد

دیدگاه ها بسته شده است