استقبال دیجیتالی از بهار ؛ هنرمندی به نام Miguel Chevalier با طراحی مجموعه ای هنری به اسم باغ دیجیتال به استقبال از بهار رفته است .

این مجموعه ی هنری در شانگهای واقع شده است.

در این گردآور ی تعاملی به نمایش گلهای مختلف از جمله نیلوفرهای آبی پرداخته شده است و بازدیدکنندگان با قدم زدن در آن خود را در میان انبوهی ازگلهای گوناگون حس می کنند.

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

گل نیلوفر آبی در فرهنگ چینی از قداست خاصی برخوردار است. این گل مظهر پاکی و نمادی از گذشته ، حال و آینده است . آنها معتقدند با وجود اینکه این گل از دل آلودگی بیرون می آید ولی آلودگی را نمی پذیرد.

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

این نمایش جذاب با انفجاری از روشنایی و رنگ و زیبایی روی زمین و دیوارها حسی همه جانبه و عجیب را به بینندگان خود منتقل می کند و در واقع یک سمفونی جذاب از نگاه به طبیعت و بهار است.

 

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

استقبال دیجیتالی از بهار

دیدگاه ها بسته شده است