گالری علوم ریاضی لندن

این گالری دائمی نخستین و به راستی آخرین نمایشگاه طراحی شده توسط زاها حدید است و به نکوداشتن گویای این سوژه است که چگونه ریاضیات در لایه های زندگی نفوذ کرده است.

بازدید کنندگان در این نمایشگاه به نکویی با مفاهیم انتزاعی رایشگری آشنا شده و به تجارب تعاملی عجب انگیزی دست خواهند یافت.

گالری علوم ریاضی لندن

گالری علوم ریاضی لندن

در این گالری هواپیمای بزرگواری مربوط به سال ۱۹۲۹ نصب شده است وفضای مواج اطراف به رنگ بنفش روشن در واقع گستره ی تلاطمی وآیرودینامیک هواپیما را به تصویر کشیده است.

در واقع این هواپیما بخشی از مهندسی با معادلات پیچیده است و برای رسیدن به منظور اصلی این بخش زاها حدید طراحی را به شکلی کنترل شده ومطابق با معادلات جریان هوا که در صنعت هوانوردی به دقت باره بررسی پیمان می گیرد انجام دیتا است.

ریاضیات و هندسه همواره عنصر ویژگی کار معمار بوده است و نگارخانه وینتون با رعایت این اصول به زیبایی هرچه تمام تر آن را به نمایش گذاشته است.کاربرد خط ، سطح و حجم در این پروژه شگفت انگیز است.این گالری نخستین پروژه ای است که پس از مرگ زاها حدید در انگلستان بازگشایی شده است.

گالری علوم ریاضی لندن

گالری علوم ریاضی لندن

خطوط به پیشه رفته در این طرح نمایشی از هوای شناور در اطراف این هواپیمای در حال پرواز کهنه است.

در واقع ما در قلب این گالری یک حکایت غنی فرهنگی از کمک به تغییر جهان در ۴۰۰ سال گذشته را گواه هستیم.

مسئول موزه دیوید رونی معتقد است که عملیات ریاضی زیربنای بسیاری از جبه های حیات و شغل است وی امیدوار است که با بازگشایی این نگارخانه قشنگ و متفاوت مردم از دریچه ی دیگر به نقش رایشگری در زندگی نگاه کنند.

دیدگاه ها بسته شده است