غرفه گل رز

غرفه گل رز

غرفه گل رز

تصاویر پروژه های معمارانه ی وی به خوبی نمایان گر سرپیچی از استانداردهای ساختاری عادی است. پروژه ی بازپسین وی با اسم “غرفه گل رز” ترجمه ی یک عنصر ظریف و بی دوام از دل طبیعت است که به احسان به ساختمانی با کاربری فرهنگی در یک مرکز شهری تبدیل شده است.
Vasily Klyukin در توصیف این پروژه می گوید: گل رز ، یکی از زیباترین گل ها و هدیه ای زیبا برای عشاق است.

این گل الهام بخش بسیاری از هنرمندان بوده است. من قصد دارم جلوه ای متفاوت از این گل قشنگ را در معماری به نمایش گذاشته و به نوع ای متفاوت آن را تفسیر کنم.

غرفه گل رز

غرفه گل رز

 

غرفه گل رز

غرفه گل رز

این غرفه یک مجموعه ی انتزاعی از شکوفه ها است که بدست شیشه های نیم شفاف و فلز ساخته شده است. این غرفه به گونه ای طراحی شده است که هم هنگام می تواند تداعی کننده ی گل فروشی، نگارخانه مدرن، دیرینکده ی جواهر، اسپا و… باشد. به راستی این ساختمان القا کننده ی فضایی چند حسی است.

شب هنگام نورپردازی فضای درونی این مجموعه ی فرهنگی با توجه به نیاز، قابل تغییر بوده و به راستی این گردآور به شکل یک طیف دائم در تکامل، از رنگ و وانگهی یک تقسیم گل چند رنگ به عقیده می رسد.

غرفه گل رز

غرفه گل رز

دیدگاه ها بسته شده است